Ülkemizde ve global piyasalarda, sektörlerinde fark yaratmayı hedefleyen, kuruluşunu tamamlamış, gelişme sürecine girmek üzere olan şirketlere doğrudan yatırım yaparak ortak oluruz.

Ortaklıklarımızda yönetimde temsil edilmek, yatırım yaptığımız şirketlerin değerini artırmak için aktif rol almak temel yaklaşımımızdır. Yatırım yaptığımız şirketlerde çoğunluk hisseye sahip olmak gibi bir önceliğimiz bulunmamakla birlikte gerektiğinde bu sorumluluğu almaktan kaçınmayız.

Bir yatırıma karar verirken alt sınırımız olmamakla birlikte, risk prensipleri gereği herhangi bir yatırımın toplam portföy büyüklüğümüzün yüzde yirmisini aşmaması gerekliliği üst limitimizi belirler. Bununla birlikte kalkınma finansmanı sağlayan fonlar, sürdürülebilir kalkınmayı destekleyen kurumlar ve diğer girişim sermayesi yatırımcıları ile ortak hareket ederek daha büyük yatırım ortaklıklarında da yer alırız.

Yenilenebilir enerji ve ham madde şirketleri, geri dönüşüm ve çevre teknolojileri, finans, seyahat, informasyon teknolojileri, mobilite çözümleri konusunda çalışan şirketler ilgi alanımızdadır. Bununla birlikte, ekonomiye değer katan yenilikçi fikirleri destekleyerek paydaşlarımıza değer kazandıracak fırsatları da değerlendiririz.

Yatırımlarımızdan ortalama en az üç azami yedi yıl içerisinde, stratejik satış, halka arz ya da yönetime devir şeklinde çıkış yapmayı hedefleriz. Yapılan yatırımın genel ekonomi, sektörel gelişmeler ya da yönetim farklılıkları sebebiyle hedeften uzaklaşması durumunda portföydeki yerini yeniden değerlendirerek gerekli önlemleri alarak halka açık bir ortaklık olarak paydaşlarımızın zarar görmeyeceği şekilde bir çıkış stratejisini şeffaf bir şeklinde ilan ederiz.