TARİHÇE

ICU Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş., hisseleri Borsa İstanbul’da işlem gören (ICUGS) SPK mevzuatına tabi bir yatırım ortaklığıdır. 1996 senesinde üllkemizin ilk girişim sermayesi yatırım ortaklığı olarak kurulan ortaklık; sektör liderliğini ve pazar öncülüğünü hedefleyen, yenilikçi, teknoloji merkezli, yüksek gelişim potansiyeline sahip işletmelere odaklanmakta ve yaptığı yatırımlarla tüm paydaşlarına değer kazandırmayı amaçlamaktadır.

Ortaklık kuruluş amacını; büyüme potansiyeli olan sektörlerde rekabet avantajına sahip şirketlere, Türkiye ekonomisine katkı sağlayacak projelerini geliştirmeleri için yönetim bilgisi ve sermaye katkısı sağlamak, sahip olduğu kolektif kaynakları devreye sokarak girişimcilerin bu bilgi ve deneyimlerden en uygun şekilde faydalanmasını sağlamak, bunun yanı sıra etkin portföy yönetimi ve örnek kurumsal yapısı ile girişim şirketlerinin kurumsal gelişimine katkı sağlamak, paydaşlarına diğer yatırım alternatiflerinden daha yüksek kazanç sağlamak olarak belirlemiştir.

ICU Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş., 1996 yılında, Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. öncülüğünde; sektöründe ilk Şirket olarak, “Vakıf Risk Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.” unvanı ile kurulmuştur. Şirketin unvanı 2004 yılında Sermaye Piyasası Mevzuatında yapılan değişiklik gereği Vakıf Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. olarak değiştirilmiştir. 2009 yılında Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O’nun stratejik vizyonuna paralel olarak satışa çıkarılan (A) grubu payların Rhea Grubu tarafından satın alınmasıyla 2010 yılında Şirket’in unvanı Rhea Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. şeklinde değişmiştir. 2022 yılında ise A grubu payların devri gerçekleştirilmiştir. Bu gelişmeyi takiben 2023 yılında Şirket’in unvanı ICU Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. halini almıştır.

Kuruluş amacına uygun olarak yeniden yapılandırılan ICU Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.; Türkiye ekonomisine katkı sağlayacak projelere yatırım yapmaya ve paydaşlarına yüksek kazanç sağlamak amacı ile çalışmaya devam etmektedir.

Kuruluşundan Günümüze ICU GİRİŞİM

  • 1996- VAKIF RİSK SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
  • 2000- Halka Arz
  • 2004- VAKIF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
  • 2010- RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
  • 2023- ICU GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

VİZYON

Sürdürülebilir gelişim içerisindeki alanlarda yatırım fırsatları üreten, tüm yatırımcıların da katılabileceği şekilde şeffaf yapılar içerisinde bu fırsatları geliştiren, konusunda lider bir alternatif yatırım platformu olmak.

MİSYON

Fırsat yaratıp geliştirmek ve değer üreterek paydaşlarımızın menfaatlerini geliştirmek.

DEĞERLER

Doğruluk

Kurumsal olarak bütüncül bir doğrulukla tüm ilişkilerimizde güçlü toplumsal ve bireysel etik ilke ve değerlere tutarlı ve tavizsiz bir bağlığa sahibiz. Tüm profesyonel ve sosyal iş birliklerimizde, kararlarımızda ve iletişimlerimizde dürüst davranırız.

Yenilikçilik

Girişimciliği merkez alan yeni fikirlere ve yeni teknolojilere olan tutkumuz , fark yaratacak girişimleri bulmak için sürekli arayış içinde olmamız temel prensiplerimizdendir. Kendi işimizde ve ortaklıklarımızda her türlü yenilikçi açılım bizleri heyecanlandırır.

Ekip Çalışması

Yaptığımız işin kalbinde ekip çalışması yer alır. Girişim sermayesi şirketleri ekip olarak çalışma kültürünü faaliyetlerine en iyi şekilde yansıtarak yükselirler. Kolektif çaba ile ortak amaçlarımıza ve yüksek hissedar memnuniyetine daha kolay ulaşacağımızın bilinci içerisinde çalışırız.

Hesap Verebilirlik

Verdiğimiz ve zamanında vermediğimiz kararların sorumluluklarını alırız. Türkiye’nin ilk halka açık girişim sermayesi yatırım ortaklığı olmanın verdiği sorumluluk ile hissedarlar, çalışma ortakları ve düzenleyici kuruluşların bilgi taleplerini en doğru şekilde cevaplar ve sorumluluk bilinci ile hareket ederiz.

Saygı

Tüm paydaşlarımıza, insanlığın temel değerlerine ve çevremize karşı saygılı davranırız. Çalışma ortamımızda birbirimize, portföy şirketlerimizdeki ortaklarımıza, hissedarlarımız ile etkileşimde bulunduğumuz kişi ve kurumlara saygı ile yaklaşır ve aynı şekilde karşılık bekleriz.

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.