ICU GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI SERMAYE DAĞILIMI

Ortağın Adı Soyadı / Ticaret Unvanı

Sermayedeki Payı (TL)

Sermayedeki Payı (%)

MUSTAFA MÜMTAZ ÖZKAYA (A GRUBU)

2.250.000

3,24

2ELLE HOLDING S.A.

12.500.000

17,99

RESMO DIŞ TİCARET VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş.

4.600.000,32

6,62

DİĞER

50.149.999,68

72,15

TOPLAM

69.500.000

100,00