Hakkımızda

ICU Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş., hisseleri Borsa İstanbul’da işlem gören (ICUGS) SPK mevzuatına tabi bir yatırım ortaklığıdır. 1996 senesinde üllkemizin ilk girişim sermayesi yatırım ortaklığı olarak kurulan ortaklık; sektör liderliğini ve pazar öncülüğünü hedefleyen, yenilikçi, teknoloji merkezli, yüksek gelişim potansiyeline sahip işletmelere odaklanmakta ve yaptığı yatırımlarla tüm paydaşlarına değer kazandırmayı amaçlamaktadır.

Ortaklık kuruluş amacını; büyüme potansiyeli olan sektörlerde rekabet avantajına sahip şirketlere, Türkiye ekonomisine katkı sağlayacak projelerini geliştirmeleri için yönetim bilgisi ve sermaye katkısı sağlamak, sahip olduğu kolektif kaynakları devreye sokarak girişimcilerin bu bilgi ve deneyimlerden en uygun şekilde faydalanmasını sağlamak, bunun yanı sıra etkin portföy yönetimi ve örnek kurumsal yapısı ile girişim şirketlerinin kurumsal gelişimine katkı sağlamak, paydaşlarına diğer yatırım alternatiflerinden daha yüksek kazanç sağlamak olarak belirlemiştir.

ICU Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş., 1996 yılında, Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. öncülüğünde; sektöründe ilk Şirket olarak, “Vakıf Risk Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.” unvanı ile kurulmuştur. Şirketin unvanı 2004 yılında Sermaye Piyasası Mevzuatında yapılan değişiklik gereği Vakıf Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. olarak değiştirilmiştir. 2009 yılında Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O’nun stratejik vizyonuna paralel olarak satışa çıkarılan (A) grubu payların Rhea Grubu tarafından satın alınmasıyla 2010 yılında Şirket’in unvanı Rhea Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. şeklinde değişmiştir. 2022 yılında ise A grubu payların devri gerçekleştirilmiştir. Bu gelişmeyi takiben 2023 yılında Şirket’in unvanı ICU Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. halini almıştır.

Kuruluş amacına uygun olarak yeniden yapılandırılan ICU Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.; Türkiye ekonomisine katkı sağlayacak projelere yatırım yapmaya ve paydaşlarına yüksek kazanç sağlamak amacı ile çalışmaya devam etmektedir.

Kuruluşundan Günümüze ICU GİRİŞİM
1996- VAKIF RİSK SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
2000- Halka Arz
2004- VAKIF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
2010- RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
2023- ICU GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ICU Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.
 • 27
  Yıllık Deneyim
 • 14
  Girişim Projesi
 • 500
  Milyon ₺
  Üzeri Sermaye ile Yatırım
ICU Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. ICU Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.