Bilgilendirme Politikası

Bilgilendirme politikasında amaç; ICU Girişim’in yatırım stratejilerini, ticari sır niteliğindeki bilgiler haricindeki aksiyonlarını, geçmiş performansı ve gelecek beklentilerini, finansal bilgilerini, kamuya, ilgili yetkili kurumlara, mevcut ve potansiyel yatırımcı ve pay sahiplerine Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde doğru, adil şekilde ve zamanında ilan ederek; sürekli, etkin ve açık bir iletişim platformu sunmaktır.